maandag 24 oktober 2016

Fred Sterk en Sjoerd Swaen Psychologen Praktijk
AGB-code praktijk 94055370


Fred Sterk
Tel 06-49138625
f.sterk@ziggo.nl
Gevisiteerd op basis van kwaliteitscriteria LVVP
Psychotherapeut in BIG-register Registratienummer: 49048976116
Gz-psycholoog in BIG-register Registratienummer: 29048976125
AGB-code 94005374
KvK nr 27358021
Lid van:
-Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
-Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
-De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)


Sjoerd Swaen
Tel 06-49138625
s.swaen@ziggo.nl
Gevisiteerd op basis van  kwaliteitscriteria LVVP.
Psychotherapeut in BIG-register Registratienummer: 19050060016
Gz-psycholoog in BIG-register Registratienummer: 89050060025
AGB-code 94005401
KvK nr 27358025
Lid van:
-Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
-Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
-De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)


Type praktijk: Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ en zelfbetalende cliënten.
Voor zelfbetalende cliënten bieden wij ook Positief Psychologische Coaching.

Met Positief Psychologische Coaching leer je:

-Concentratie op wat goed is en kwaliteiten
-Visualisatie van wat mogelijk is
-Bewustwording en verandering van valkuilen
-Acceptatie van pijnlijke emoties en frustratie
-Volledige toewijding aan waardevolle doelen
-Affirmatie van persoonlijke kracht en idealen

Onze aanpak is persoonsgericht, vraaggericht en doelgericht. We maken gebruik van onze jarenlange ervaring als psychotherapeut om mensen te helpen hun doelen te analyseren en te vertalen naar de praktijk. Onze methode is gebaseerd op bewezen werkzame, oplossingsgerichte interventies uit de Cognitieve Gedragstherapie en Positieve Psychologie.

Positief Psychologische Coaching is voor iedereen die zich persoonlijk en/of professioneel wil ontwikkelen.

Zie voor de mogelijkheden op het gebied van Positief Psychologische Coaching de zelfhulpboeken op onze website.

Aanmelding voor coaching via: f.sterk@ziggo.nl en s.swaen@ziggo.nlAandachtsgebieden
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen met: Angstklachten, Stemmingsklachten, Psychosomatische klachten, Emotionele problemen die samenhangen met de ontwikkelingsfase, Relatieproblemen, Problemen rond werk en opleiding, Trauma, Problemen rond zingeving en identiteit, Persoonlijkheidsproblematiek.

Aanmelding voor verzekerde zorg via: f.sterk@ziggo.nl en s.swaen@ziggo.nl


Wachttijd
Informeer per email naar de actuele wachttijd voor een intake (s.v.p. ook de naam van uw zorgverzekering vermelden). Na de intake is er geen wachttijd tot behandeling. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts om te overleggen over alternatieven. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en zodat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Op dit moment is er voldoende ruimte voor zelfbetalende cliënten: o.a. Positief Psychologische Coaching. Deze sessies zijn geschikt voor iedereen die zich persoonlijk en/of professioneel wil ontwikkelen.

Aanmelding voor coaching via: f.sterk@ziggo.nl en s.swaen@ziggo.nl


Bereikbaarheid praktijk
Op werkdagen overdag. De praktijk is ‘s avonds en in de weekenden gesloten. Tijdens vakanties is er altijd een collega psychotherapeut bereikbaar. Toegankelijk voor rolstoelen.


Tarieven en vergoeding
Psychotherapie zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Uw huisarts verwijst u voor de Basis GGZ (ca. 10 gesprekken) of voor de Gespecialiseerde GGZ (zoveel als nodig). In beide gevallen komt de nota achteraf of uiterlijk na een jaar. Als wij met uw zorgverzekeraar een overeenkomst gesloten hebben gaat de nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

De maximale GGZ-tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor iedere Nederlander geldt in de zorg een eigen risico van 385 euro per jaar. Aanvullende Informatie over de structuur van de GGZ:  lvvp.info/voor-clienten.   
Voor 2019 hebben wij een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea), Menzis (Menzis, Anderzorg, Azivo),DSW (DSW, Stad Holland, InTwente), VGZ (VGZ, IZZ, IZA, UMC, IZA-Cura, Bewuzt, MVJP, Univé, Zekur, Zorgzaam Verzekerd, SZVK), CZ (CZ, Delta Lloyd, OHRA), Multizorg (ONVZ, PNO, VVAA, De Amersfoortse, Ditzo, BeterDichtbij, Salland, Hollandzorg, Energiek, Salland Zorg Direct, Zorg en Zekerheid), De Friesland. En hun volmachten bij IAK, Caresco, Turien, Aevitae en Cares.


Zelfbetalende cliënten
Naast psychotherapie voor zelfbetalende cliënten is het ook mogelijk om, via de mail, een afspraak te maken voor Positief Psychologische Coaching. Deze sessies zijn geschikt voor iedereen die zich persoonlijk en/of professioneel wil ontwikkelen. Ons tarief is €125,- per sessie/uur.

Aanmelding voor coaching via: f.sterk@ziggo.nl en s.swaen@ziggo.nl


Tevredenheidsonderzoek en voortgangsmeting
Wij maken gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM).
Bij ROM worden diverse vragenlijsten gebruikt voor onderzoek van de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling. Een van de vragenlijsten is een onderzoek naar de tevredenheid van de cliënt over de behandeling.

Bij de intake en tijdens de behandeling zullen wij het gebruik van de ROM verder toelichten. De privacy van uw gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd.

Als behandelaars zijn wij vanaf 1-1-2017 verplicht om ROM-gegevens te verzamelen en anoniem aan te leveren bij Akwa GGZ. Uw ROM-gegevens worden anoniem -dat wil zeggen zonder uw naam, adresgegevens en geboortedatum verwerkt zodat de gegevens niet naar u persoonlijk te herleiden zijn.

U bent niet verplicht om mee te werken aan ROM. U kunt met uw behandelaar bespreken of u bereid bent de vragenlijsten in te vullen.


Crisisbeleid
Crisisgevoelige cliënten worden niet aangenomen in onze praktijk maar doorverwezen naar zorgaanbieders met een 24 uurs opvang. Crisis binnen lopende behandeling wordt zoveel mogelijk binnen de behandeling ingeschat en opgevangen in onderling overleg.

Indien nodig wordt een cliënt doorverwezen naar de crisisdienst via de huisarts. Wanneer u dringend hulp nodig heeft, die niet kan wachten tot de volgende werkdag, adviseren wij  u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost in uw woonplaats.  Meer informatie over crisisopvang

Kwaliteit en klachten
Alle overige informatie staat duidelijk vermeld op de website van de LVVP

Wet- en regelgeving
De regelgeving die van belang is bij een behandeling in de ggz
LEES MEER

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar?
De klachtenregeling voor leden van de LVVP
LEES MEER

Folder voor cliënten en hun verwijzers
Uitgebreide informatie voor patiënten en verwijzende huisartsen
LEES MEER